Může být Seeflex 040E použít v aplikacích s ethanolem?

Je-li kontakt s ethanolem trvalý, není Seeflex 040E vhodný. Je-li kontakt sporadický a za nízké teploty, neměli byste mít žádný problém. Možná budete muset provést několik testů na médiu, abyste zjistili vhodnost, protože bude záviset na teplotě a délce kontaktu s rozpouštědlem a na konkrétní aplikaci. Kontaktujte prosím jednoho z našich zástupců, abyste tuto otázku prodiskutovali.

Přihlášení