Mají produkty BFM shodu s Atex?

Ano - produkty BFM® fitting jsou nezávisle testovány prostřednictvím institutu IBExU v Německu. Testy byly prováděny opakovaně, aby zahrnuly veškeré modely a velikosti. Výsledky testů jsme také nechali ověřit třetí stranou. Kopie zpráv jsou k dispozici na vyžádání.

Přihlášení