Je Seeflex 040E v Evropské unii schválený pro styk s potravinami?

Ano. Seeflex 040 vyhovuje těmto předspisům: (EC) 10/2011, 1935/2004 and 2023/2006 pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Přihlášení