Mají konektory Seeflex 040AS shodu s Atex?

Standardní konektory Seeflex 040AS jsou ve shodě s normou ATEX až do maximálního průměru 650 mm do následujících délek:

Bez přetlaku:
Zóny prachu Ex (Interiér / Exteriér) 20-22: Maximální délka 2000mm 
Plynové zóny Ex 1 + 2: Maximální délka 2000mm

Pneumatická doprava:
Zóny prachu Ex (interiér / exteriér) 20-22: Maximální délka 200mm
Plynové zóny Ex 1 + 2: Maximální délka 200mm

Konektory s plastovými kroužky jsou shodné s délkami uvedenými výše . Konektory s kroužky z nerezové oceli mají následující omezení: 
Neschváleno pro použití v zónách s výbušným plynem
Prachové zóny (interiér / exteriér) 20-22: bez přetlaku maximální délka 2000m, pneumatická doprava: 20-22: Maximální délka 200mm
Jakékoliv jiné průměry / délky nevyhovují bez dalších zkoušek.

Přihlášení