Jaký je maximální provozní tlak pro Seeflex 060ES?

Jako horní limit pro Seeflex 060ES doporučujeme 1,3 bar, navzdory tomu, že byl úspěšně testován pro vyšší hodnoty.

Pozn. Tyto hodnoty vycházejí z testu konektoru o průměru 250mm a délky 200mm při běžné okolní teplotě. Průměr, délka, provozní teplota ovlivňuje maximální provozní tlak.

Přihlášení