Je možné použít velmi dlouhý konektor se zemnící spirálou?

Není to doporučené. Preferuje se použití Seeflex 040AS ( antistatický ) a zmenšit IG ( instalační mezera ) na méně než 2000mm.

Přihlášení