Je možné použít Teflex konektor v instalacích s malými horizontálními vibracemi? (+/- 10mm)

Teflex je možné použít v aplikacích s vibracemi, které nejsou moc velké a rychlé, - 10 mm je v pořáku. Pro další informace kontaktujte svého distributora.

Přihlášení