Je možné použít konektor LM4 ve styku s louhem sodným?

Ano. LM4 je možné použít při koncentracích do 5%.

Přihlášení