Ovlivní BFM konektor přesnost detektoru kovů?

Existuje mnoho instalací Seeflex 040E s detektorem kovů, které fungují bez problémů po celém světě. Detektory kovů mají detekční oblouk, v jehož vnitřku se nesmí nacházet žádný kov. Je třeba pouze zajistit, aby spigoty byly přivařeny mimo detekční zónu ( přivařeny nad a pod touto zónou ), pak se v oblasti detekční zóny nachází jen samotný konektor. Ve velmi vzácných případech, kdy jsou díky Seeflex 040E detekovány falešné signály, je možné použít Seeflex040AS, který je v tomto ohledu bezproblémový. Ve specifikaci detektoru kovů je možné ověřit jaký povrchový odpor může mít spoj a to poté ověřit s našimi data sheety.

Přihlášení