Může být BFM fitting použit pro dopravu suroviny v ochranné zóně dusíku?

Ano, Seeflex 040E používá bez problémů mnoho společností po celém světě, kteří pravidelně používají dusík.

Je třeba však poznamenat, že jsme neprováděli testování úniku plynu na stanovenou normu úniku plynu v průmyslu. Provedli jsme testování úniku vzduchu (600 mm konektor držel nízký podtlak více než 10 minut).

BFM® není certifikován ani doporučen v případě nutnosti těsnění plynu v bezpečnostních podmínkách nebo kritických aplikacích.

Přihlášení