Farmaceutický průmysl

Výrobní zařízení farmaceutického průmyslu musí dodržovat přísné mezinárodní normy pro výbuch ATEX a musí být bezpečné pro životní prostředí. Dále musí dodržovat nejvyšší hygienické standardy, přičemž se snaží minimalizovat selhání a nákladné přerušení výroby.

Montáž BFM® je dokonalým řešením pro splnění požadavků farmaceutického výrobního prostředí:

Shoda s předpisy:
Konektory jsou plně testované a certifikované podle ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, poskytující shodu s H&S (Health and Safety)

Hygiena a životní prostředí:
100% těsnění eliminuje únik prachu a poskytuje mnohem čistší a zdravějsí výrobní prostředí. Konektory jsou pružné a únik materiálu je vyloučený, protože flexibilní BFM® Konektory jsou utěsněny tlakem zevnitř.

Snadná instalace:
Jednoduchost a standardizace flexibilního konektoru BFM® s rychlým nasazením znamená, že je pro jakéhokoliv zaměstnance snadné a jednoduché průžný spoj vyměnit.

Zkrácení prostojů:
Jednoduchý systém snap-fit vytváří značné úspory času z hlediska čištění a přerušení provozu kvůli údržbě

Standardizace:
Rozmanitost konektorů a materiálů může být drasticky snížena, což znamená snadnější kontrolu zásob náhradních dílů, dodávek a menší potřebu rezervních zásob.

Fotogalerie