Referenční zákazníci

Referenční zákazníci a referenční projekty

Projekt pro výběr zhotovitele – doprava odpadů na sile

Zadavatel: PENAM s.r.o.
Rozsah dodávek: Projekt pro výběr zhotovitele
Rok realizace: 2022

Dodávky ocelových konstrukcí skladovacích hal

Zadavatel: M mont s.r.o.
Rozsah dodávek: Dodávky modulových svařovaných konstrukcí pro výstavbu hal
Rok realizace: 2022

Dodávky filtračních jednotek FKH48, FKH24

Zadavatel: MONTS s.r.o.
Rozsah dodávek: kruhové filtry, hadice výměnné shora
Rok realizace: 2022

Dodávka kontrolní prosévačky dvourotorové

Zadavatel: SCAN-PRO s.r.o.
Rozsah dodávek: Kontrolní dvourotorová prosévačka GMACH TurboSifter 20t/h
Rok realizace: 2021

Rekonstrukce aspirace šrotovny pivovaru Ostravar

Zadavatel: Pivovary Staropramen s.r.o.
Rozsah dodávek: Prováděcí projekt, dodávka filtru, potrubí a příslušenství, uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Vestavba sladovnických sil do hvozdu

Zadavatel: Pivovary Staropramen s.r.o.
Rozsah dodávek: Prováděcí projekt, příjmové silo, dopravní cesty, uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Dodávka aspiračních skříní

Zadavatel: Bonavita spol. s .r.o.
Rozsah dodávek: Dodávky aspiračních skříní Gmach různých velikostí
Rok realizace: 2021

Dodávka filtru FKH24

Zadavatel: MONTS s.r.o.
Rozsah dodávek: Kruhový filtr, hadice výměnné shora
Rok realizace: 2021

Dodávka a montáž kuželových vynášecích šneků

Zadavatel: PENAM a.s. mlýn Brněnec
Rozsah dodávek: Dodávka 20ks vynášecích šneků včetně montáže a uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Aspirace šrotovny sladu

Zadavatel: Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Rozsah dodávek: Prováděcí projekt, dodávka a montáž filtračního zařízení včetně potrubí a uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýnu Křesín

Zadavatel: L. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.
Rozsah dodávek: Demontáž 6ks filtrů a montáž nových filtrů včetně uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýnu Brodce

Zadavatel: J.A. Langer a synové spol.s r.o.
Rozsah dodávek: Prováděcí projekt, dodávky filtračních zařízení, potrubí a příslušenství, montáž a uvedení do provozu
Rok realizace: 2021

Studie proveditelnosti rekonstrukce krmivárny Agrovýkup Moravské Budějovice

Zadavatel: Agrovýkup Moravské Budějovice
Rozsah dodávek: Návrh rekonstrukce krmivárny včetně dispozičního řešení
Rok realizace: 2020

Výstavba ovesného mlýna – výroba ovesných vloček

Zadavatel: Bonavita spol. s r.o.
Rozsah dodávek: technický dozor investora, realizační projekty strojní části pomocných provozů, výrobní dokumentace ocelových konstrukcí 
Rok realizace: 2020

Rekonstrukce silo Blovice 69kt

Zadavatel: Pawlica s.ro.
Investor: Správa státních hmotných rezerv
Rozsah dodávek: Kompletní realizační projekt části strojní pro provozní soubory PS 01 a PS 02
Rok realizace: 2019

Rekonstrukce silo Blovice 69kt aspirační systém

Zadavatel: Pawlica s.r.o.
Investor: Správa státních hmotných rezerv
Rozsah dodávek: Realizační projekt části strojní provozního souboru aspirace, dodávka 2ks kruhových filtrů
Rok realizace: 2019

Úprava nakládacího zařízení, Soufflet ČR, a.s.

Zadavatel: Pawlica s.r.o.
Rozsah dodávek: Dokumentace pro územního řízení 
Rok realizace: 2019

Rekonstrukce aspiračního systému

Zadavatel: Penam, a.s.
Rozsah dodávek: rekonstrukce 2ks kruhových filtrů aspiračního systému sila
Rok realizace: 2019

Přestavba mikrodávkovacího centra surovin

Zadavatel: Bonavita spol. s r.o.
Rozsah dodávek: realizační projekt strojní části, výrobní dokumentace
Rok realizace: 2018

Skladování maltodextrinu

Zadavatel: M4Projekty s.r.o.
Investor: MrázAgro CZ s.r.o.
Rozsah dodávek: Realizační projekt strojní části
Rok realizace: 2019

Kruhový filtr pro šrotovací jednotu

Zadavatel: MONTS s.r.o.
Rozsah dodávek: kompletní kruhový filtr 
Rok realizace: 2017

Rekonstrukce šrotovny pivovar Ostravar

Zadavatel: ProjectSoft HK a.s.
Investor: Pivovary Staropramen
Rozsah dodávek: technologický návrh a dispozice zařízení, hlavní inženýr projektu, vedení montáže a uvedení do provozu
Rok realizace: 2017

Forma pro betonové panely

Zadavatel: Radim Glonek s.r.o.
Rozsah dodávek: Výrobní dokumentace 
Rok realizace: 2018

Kuželové vynášecí šneky

Zadavatel: Prokop Technology s.r.o.
Rozsah dodávek: výrobní dokumentace
Rok realizace: 2019

Podesta pro kombinační váhy

Zadavatel: Bonavita spol. s r.o.
Rozsah dodávek: Výrobní dokumentace a základní statický výpočet
Rok realizace: 2017

Systém dávkování cukru

Zadavatel: Bonavita spol. s r.o.
Rozsah dodávek: Realizační projekt strojní a výrobní dokumentace
Rok realizace: 2017