Ostatní průmysl

Krystalické látky

Abrazivní, korozivní povaha materiálů ve výrobním prostředí průmyslu činí jedinečnou výzvu. Systém montáže BFM® zavádí nové úrovně provozní efektivity, což pomáhá zkrátit dobu strávenou údržbou a zvýšit produktivitu.

Výhody systému BFM® jsou tyto:

Hygiena prostředí:
100% těsnění eliminuje únik prachu a poskytuje mnohem čistší a zdravějsí výrobní prostředí.

Bezpečnost:
Pro montáž a demontáž nejsou potřeba žádné nástroje, což zejména v obtížně dosažitelných pozicích značně zvyšuje bezpečnost procesu demontáže a výměny pružného spoje.

Ochrana proti výbuchu:
Konektory jsou pružné a únik materiálu je vyloučený, protože flexibilní BFM® Konektory jsou utěsněny zevnitř. Jsou plně testované a certifikované podle ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, poskytující shodu s H&S ( Health and Safety )

Snadná instalace:
Jednoduchost a standardizace flexibilního konektoru BFM® s rychlým nasazením znamená, že je pro jakéhokoliv zaměstnance snadné a jednoduché průžný spoj vyměnit.

Zkrácení prostojů:
Jednoduchý systém snap-fit vytváří značné úspory času z hlediska čištění a přerušení provozu kvůli údržbě

Standardizace:
Rozmanitost konektorů a materiálů může být drasticky snížena, což znamená snadnější kontrolu zásob náhradních dílů, dodávek a menší potřebu rezervních zásob.