Naše služby

Projektové služby

Naše společnost se projekčně zaměřuje na technologické linky zpracovávající sypké hmoty v potravinářství a to zejména: mlýny, obilná sila, moučná sila, krmivárny, šrotovny pivovarů, míchací centra, dávkování a mikrodávkování sypkých hmot.

Poskytujeme tyto služby

 • Technické studie proveditelnosti
 • Inženýrské služby a části projektů pro územní a stavební řízení
 • Realizační dokumentace
 • Technický a technologický dozor při uvádění technologií do provozu
 • Technický a technologický dozor při provozu technologií

Konstrukční činnost

Pro naše zákazníky zpracováváme výrobní dokumentaci jednoúčelových strojů, jak podle požadavku zákazníka, tak podle našich návrhů. Pro tvorbu dokumentace používáme zásadně 3D software.

Možný rozsah dodávky:

 • Dílenská dokumentace
 • Návody k zařízení
 • Podklady pro prohlášení o shodě
 • Stresové analýzy součástí
 • Základní statické výpočty ocelových konstrukcí
 • Výpočet zatížení sil v zásobnících sypkých hmot a výpočet odolnosti proti výbuchu

Dodávky zařízení:

 • Kruhové filtry
  • Ucelená výrobní řada od 2500 do 16500 m3/h
  • Hadice
   • Výměna spodem
   • Výměna vrchem
  • Dno
   • Ploché
   • Konické
 • Zabezpečení filtru pro potlačení nebo odlehčení výbuchu
 • Bodové filtry pro technologické zařízení
  • Návrhy přesně na míru a požadavku technologického procesu
 • Stroje pro čištění obilovin
  • Sítové třídiče od 15 do 120t/h
  • Aspirační skříně od 15 do 120t/h
  • Odkamenkovače
 • Stroje pro prosévání a vytloukání mouk
 • Dopravní zařízení
  • Šneky
  • Redlery
  • Kuželové vynášecí šneky pro zásobníky
 • Ocelové konstrukce
  • Dodávky montovaných ocelových konstrukcí
  • Dodávky segmentů pro ocelové konstrukce
  • Kompletní montážní práce

Dodávky náhradních dílů pro stoje PROKOP

Zabýváme se zajištěním dodávek náhradních dílů pro stroje PROKOP a PROKOP INVEST. V případě požadavků na náhradní díly nás kontaktujte.