Vortex produkty

Quantum Series

Šoupata a rozdělovací klapky Vortex Quantum Series jsou armatury, které naši zákazníci používají po desetiletí k uzavření, měření a odvádění suchého sypkého materiálu. Je to tradiční řada ventilů pro zpracování a dopravu gravitačním nebo pneumatickým (tlakovým nebo vakuovým) systémem sypkých látek.

Mezi průmyslová odvětví, která používají armatury Quantum patří mimo jiné: zemědělství, chemický průmysl, produkce kávy, mléčné výrobky, potraviny, mletí, krmivo pro domácí zvířata, petrochemický a farmaceutický průmysl, výroba plastů, gumy, textilu, tabáku a dřeva - abychom jmenovali alespoň některé.

Titan Series

Šoupata a rozdělovací klapky Vortex Titan Series jsou zkonstruovány pro HEAVY-DUTY aplikace. Tyto aplikace zahrnují práci s materiály, které způsobují nadměrnou abrazi nebo opotřebení, vyžadují extrémně velké armatury. Pracují podmínkách, které vyžadující další uzpůsobení konstrukčního řešení, které umožní, aby toto zařízení pracovalo co nejlépe v extrémně drsných prostředích.

Mezi materiály, které jsou typické pro užití Vortex Titan patří mimo jiné: oxid hlinitý, bauxit, cement, slín, uhlí, létající popílek, písek, štěrk, skleněné střepy, vápno / vápenec, kovové prášky, potaš, skála a jiné.

Kategorie

Orifice Gate

Quantum Series

Orifice Gate

Roller Gate

Quantum Series

Roller Gate

Wye Line Diverter

Quantum Series

Wye Line Diverter

Seal Tite Diverter

Quantum Series

Seal Tite Diverter

HDPV2 Gate

Quantum Series

HDPV2 Gate

Flex Tube Diverter

Quantum Series

Flex Tube Diverter

Clear Action Gate

Quantum Series

Clear Action Gate

Gravity Vee Diverter

Quantum Series

Gravity Vee Diverter

Maintenance Gate

Quantum Series

Maintenance Gate

Handslide Gate

Quantum Series

Handslide Gate

Fill Pass Diverter

Quantum Series

Fill Pass Diverter

Multi-Port Diverter

Quantum Series

Multi-Port Diverter

Iris Valve

Quantum Series

Iris Valve