Vortex produkty

Quantum Series

Šoupata a rozdělovací klapky Vortex Quantum Series jsou armatury, které naši zákazníci používají po desetiletí k uzavření, měření a odvádění suchého sypkého materiálu. Je to tradiční řada ventilů pro zpracování a dopravu gravitačním nebo pneumatickým (tlakovým nebo vakuovým) systémem sypkých látek.

Mezi průmyslová odvětví, která používají armatury Quantum patří mimo jiné: zemědělství, chemický průmysl, produkce kávy, mléčné výrobky, potraviny, mletí, krmivo pro domácí zvířata, petrochemický a farmaceutický průmysl, výroba plastů, gumy, textilu, tabáku a dřeva - abychom jmenovali alespoň některé.

Titan Series

Šoupata a rozdělovací klapky Vortex Titan Series jsou zkonstruovány pro HEAVY-DUTY aplikace. Tyto aplikace zahrnují práci s materiály, které způsobují nadměrnou abrazi nebo opotřebení, vyžadují extrémně velké armatury. Pracují podmínkách, které vyžadující další uzpůsobení konstrukčního řešení, které umožní, aby toto zařízení pracovalo co nejlépe v extrémně drsných prostředích.

Mezi materiály, které jsou typické pro užití Vortex Titan patří mimo jiné: oxid hlinitý, bauxit, cement, slín, uhlí, létající popílek, písek, štěrk, skleněné střepy, vápno / vápenec, kovové prášky, potaš, skála a jiné.

Kategorie

Titan Slide Gate

titan-series

Titan Slide Gate

Titan Pressure Valve

titan-series

Titan Pressure Valve

Aggregate Diverter

titan-series

Aggregate Diverter

Aggregate Gate

titan-series

Aggregate Gate

Titan Lined Diverter

titan-series

Titan Lined Diverter

Rounded Blade Gate

titan-series

Rounded Blade Gate

Quick Clean Orifice

titan-series

Quick Clean Orifice